Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 

List 1 Piotra 5
 
1
4245
Starszych
1722
wśród
5213
was
3870
zachęcam,
 
(jako)
4850
współstarszy
2532
i
3144
świadek
3804
cierpień
5547
Chrystusa
2532
i
2844
uczestnik
3195
mającej
601
się objawić
1391
chwały.
 
2
4165
Paście
 
(będącą)
1722
wśród
5213
was
4168
trzódkę
2316
Boga,
1983
doglądając
 
(jej)
3361
nie
317
z przymusu
235
ale
1596
dobrowolnie
3366
i nie
147
dla haniebnego zysku
235
ale
4290
ochotnie,
 
3
3366
i nie
5613
jako
2634
panujący
 
(nad)
2819
powierzonymi,
235
ale
1096
stając się
5179
wzorami
 
(dla)
4168
trzódki.
 
4
2532
A
5319
gdy zostanie objawiony
750
Najwyższy Pasterz
2865
otrzymacie
262
niewiędnący
4735
wieniec
1391
chwały.
 
5
3668
Podobnie
3501
młodsi
5293
bądźcie poddani
4245
starszym.
3956
Wszyscy
1161
natomiast,
5293
będąc poddani
240
sobie nawzajem,
1463
przepaszcie się
5012
uniżonością,
3754
ponieważ
2316
Bóg
5244
pysznym
498
się przeciwstawia,
5011
uniżonym
1161
natomiast
1325
daje
5485
łaskę.
 
6
5013
Dajcie się uniżyć
3767
więc
5259
pod
2900
potężną
5495
ręką
2316
Boga,
2443
aby
5209
was
5312
wywyższył
1722
w
2540
czasie
 
(ostatecznym),
(1)
 
 
7
3956
całą
3308
troskę
5216
waszą
1977
zrzuciwszy
1909
na
846
Niego,
3754
gdyż
846
Jemu
3199
zależy
4012
na
5216
was.
 
8
3525
Bądźcie trzeźwi,
1127
czuwajcie,
(2)
 
476
przeciwnik
5216
wasz
1228
diabeł,
5613
jak
3023
lew
5612
ryczący
4043
chodzi wokoło,
2212
szukając
5101
kogo
2666
by połknąć.
 
9
436
Przeciwstawcie się
3739
mu
4731
mocni
 
(będąc)
4102
w wierze,
1492
wiedząc,
 
(że)
846
te same
3804
cierpienia
2005
są udziałem
5216
waszych
81
braci
1722
w
2889
świecie.
 
10
1161
A
2316
Bóg
3956
wszelkiej
5485
łaski,
2564
ten, który wezwał
5209
nas
1519
do
166
wiecznej
846
swojej
1391
chwały
1722
w
5547
Chrystusie
2424
Jezusie,
3641
po krótkich
3958
cierpieniach,
 
(oby też)
846
sam
2675
przygotował
5209
was,
4741
utwierdził,
4599
umocnił,
2311
ugruntował.
 
11
846
Jemu
1391
chwała
2532
i
2904
potęga
1519
na
165
wieki
165
wieków
281
amen.
 
12
1223
Przez
4610
Sylwana
4103
wiernego
5213
wam
80
brata,
5613
jak
3049
sądzę,
1223
[-]
3641
trochę
1125
napisałem
3870
zachęcając
2532
i
1957
świadcząc:
3778
tym
1511
jest
227
prawdziwa
5485
łaska
2316
Boga
1519
w
3739
której
2476
stoicie.
 
13
782
Pozdrawia
5209
was
4899
współwybrana
1722
w
897
Babilonie
2532
i
3138
Marek
5207
syn
3450
mój.
 
14
782
Pozdrówcie
240
jedni drugich
1722
przez
5370
pocałunek
26
miłości,
1515
pokój
5213
wam
3956
wszystkim
1722
w
5547
Chrystusie
2424
Jezusie
281
amen.


1 1 Piotra 5:6 Zob. 1 Piotra 1:5.
2 1 Piotra 5:8 TR dodaje "gdyż" (οτι)


Idź do List 1 Piotra 4^Początek rozdziału