Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 

List 1 Piotra 4
 
1
5547
Chrystus
3767
zatem
3958
doznał cierpienia
5228
za
2257
nas
 
(w)
4561
doczesnym ciele,
2532
więc
5210
wy
846
w tę
1771
myśl
3695
uzbrójcie się,
3754
że
3958
ten, kto doznał cierpienia
1722
w
4561
doczesnym ciele
3973
zaprzestaje
266
grzechu,
 
2
1519
aby
3371
już nie
 
(dla)
1939
pożądliwości
444
ludzi,
235
ale
 
(dla)
2307
woli
2316
Boga
1954
pozostały
1722
w
4561
doczesnym ciele
980
przeżyć
5550
czas.
 
3
713
Wystarczy
1063
bowiem,
 
(że w)
5550
czasie
2254
naszego
979
życia
 
-
3928
tego, który przeminął
 
-
2307
wolę
1484
narodów
2716
pełniliśmy,
4198
podążając
1722
za
766
wyuzdaniem,
1939
pożądliwościami,
3632
nadużywaniem wina,
2970
hulankami,
4224
pijatykami
2532
i
111
niegodziwymi
1495
bałwochwalstwami.
 
4
1722
Przy
3739
tym
3579
dziwią się,
 
(że)
3361
nie
4936
śpieszno
5216
wam
1519
do
846
tego samego
401
nurtu
810
rozwiązłości
 
(i)
987
bluźnią.
 
5
3739
Oni to
591
zdadzą
3056
sprawę
 
(przed)
2192
tym, który jest
2093
gotów
2919
osądzić
2198
żyjących
2532
i
3498
umarłych.
 
6
1519
Dla
 
-
5124
tego
1063
bowiem
2532
i
3498
umarłym
2097
głoszono ewangelię,
2443
aby
2919
zostali osądzeni
3303
co prawda
2596
po
444
ludzku
 
(w)
4561
ciele,
1161
lecz
2198
żyją
2596
po
2316
Bożemu
 
(w)
4151
duchu.
 
7
5056
Koniec
3956
wszystkiego
1161
jednak
1448
zbliża się,
3767
więc
4993
zachowajcie rozsądek
2532
i
3525
bądźcie trzeźwi
3588
ze względu na
4335
modlitwy.
 
8
4253
Przede
3956
wszystkim
1161
jednak
2192
miejcie
1519
do
1438
siebie
1618
nieustającą
26
miłość,
3754
gdyż
26
miłość
2572
zakryje
4128
mnóstwo
266
grzechów.
 
9
 
(Bądźcie)
5382
gościnni
(1)
 
1519
względem
240
siebie nawzajem
427
bez
1112
szemrań.
 
10
1538
Każdy
2531
tak, jak
2983
otrzymał
5486
dar łaski
1519
dla
1438
siebie nawzajem,
 
(niech)
846
nim
1247
służy
5613
jak
2570
dobrzy
3623
zarządcy
4164
różnorakiej
5485
łaski
2316
Bożej.
 
11
1487
Jeśli
5100
ktoś
2980
mówi,
 
(niech to będą)
5613
jak
3051
słowa
2316
Boga,
1487
jeśli
5100
ktoś
1247
służy,
 
(niech to czyni)
5613
jak
1537
za sprawą
2479
siły,
5613
której
5524
dostarcza obficie
2316
Bóg,
2443
aby
1722
we
3956
wszystkim
1392
był otoczony chwałą
2316
Bóg
1223
przez
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
3739
któremu
2076
należy się
1391
chwała
2532
i
2904
potęga
1519
na
165
wieki
165
wieków
281
amen.
 
12
27
Umiłowani
3361
nie
3579
bądźcie zdziwieni
4451
pożarowi
1722
wśród
5213
was,
 
(który)
4314
dla
3986
wypróbowania
1096
jest
 
(wśród)
5213
was,
5613
jakoby
 
(coś)
3581
"obcego"
5213
wam
4819
zdarzało się,
 
13
235
ale
2526
stosownie do tego
 
(jak)
2841
jesteście uczestnikami
3804
cierpień
5547
Chrystusa,
5463
radujcie się,
2443
aby
2532
też
1722
podczas
602
objawienia się
846
Jego
1391
chwały
5463
okazywali radość
21
ciesząc się niezmiernie.
 
14
1487
Jeżeli
3679
jesteście lżeni
1722
z powodu
3686
imienia
5547
Chrystusa,
 
(to)
 
(jesteście)
3107
błogosławieni,
3754
gdyż
4151
Duch
1391
tej chwały
2532
i
2316
Boga
1909
na
5209
was
373
spoczywa;
3303
wprawdzie
2596
według
846
nich
987
jest spotwarzany,
1161
natomiast
2596
według
5209
was
1392
doznaje chwały.
 
15
5100
Nikt
 
(z)
5216
was
1063
zatem
3361
niech nie
3958
cierpi
5613
jako
5406
morderca
2228
lub
2812
złodziej,
2228
lub
2555
czyniący zło,
2228
lub
5613
jako
244
nadzorca cudzych spraw.
 
16
1487
Jeśli
1161
jednak
 
(cierpi)
5613
jako
5546
chrystianin
3361
niech nie
153
daje się zawstydzić,
1161
lecz
1392
niech oddaje chwałę
2316
Bogu
1722
w
5129
tej
3313
mierze,
 
17
3754
gdyż
2540
czas
756
zacząć
2917
sąd
575
od
3624
domu
2316
Bożego,
1487
jeśli
1161
zaś
4412
najpierw
575
od
2257
nas,
5101
(to) jaki
5056
koniec
 
(czeka)
544
tych, którzy są nieposłuszni
2098
ewangelii
2316
Bożej?
 
18
2532
A
1487
jeśli
1342
sprawiedliwy
3433
z trudem
4982
jest zbawiany,
765
bezbożny
2532
i
268
grzesznik
4226
gdzie
5316
się pokaże?
 
19
5620
Zatem
2532
także
3958
ci, którzy cierpią
2596
według
2307
woli
2316
Bożej,
5613
jako
4103
wiernemu
2939
Stwórcy,
3908
niech powierzają
5590
dusze
846
swoje
1722
na
16
czynienie dobra.


1 1 Piotra 4:9 Dosłownie: "kochający obcych.


Idź do List 1 Piotra 3^Początek rozdziałuIdź do List 1 Piotra 5