Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 

List 1 Piotra 3
 
1
3668
Podobnie
1135
żony
5293
będąc poddane
2398
swoim
435
mężom,
2443
aby
2532
nawet,
1487
jeśli
5100
niektórzy
544
nie okazują posłuszeństwa
3056
Słowu,
1223
przez
391
postępowanie
1135
żony,
427
bez
3056
słowa
2770
zostali pozyskani.
 
2
2029
przyjrzawszy się
1722
[-]
 
(pełnemu)
5401
bojaźni,
53
czystemu
391
postępowaniu
5216
waszemu.
 
3
3739
Wasze
 
(piękno)
2077
niech jest
3756
nie
1855
z zewnątrz:
1708
wyszukanego splotu
2359
włosów
2532
oraz
4025
obkładania się
5553
złotem
2228
lub
1745
noszenia
2440
szat
2889
przyozdobionych,
 
4
235
ale
 
(niech nim jest)
2927
ukryty
444
człowiek
2588
serca
1722
w
862
tej niezniszczalnej
4239
łagodności
2532
i
2272
spokoju
4151
ducha,
3739
który
2076
jest
1799
przed
2316
Bogiem
4185
kosztowny.
 
5
3779
Tak
1063
bowiem
4218
niegdyś
2532
też
40
święte
1135
kobiety,
1679
które mają nadzieję
1909
w
2316
Bogu,
2885
przyozdabiały
1438
siebie,
5293
będąc poddane
2398
swoim
435
mężom.
 
6
5613
Jak
4564
Sara
5219
była posłuszna
11
Abrahamowi,
2962
panem
846
go
2564
nazywając,
 
(tak i wy),
3739
jej
5043
dziećmi
1096
stałyście się,
15
gdy czynicie dobro
2532
i
3361
nie
5399
boicie się
3367
żadnego
4423
zastraszenia.
 
7
435
Mężowie
3668
podobnie,
4924
mieszkajcie razem
2596
według
1108
wiedzy,
5613
jako
772
słabszemu
4632
naczyniu
1134
kobiecemu,
632
oddawajcie
 
(im)
5092
cześć,
5613
jak
2532
też
4789
współdziedziczkom
5485
łaski
2222
życia,
1519
aby
3361
nie
1465
doznawały przeszkód
5216
wasze
4335
modlitwy.
 
8
5056
W końcu
1161
zaś
 
(bądźcie)
3956
wszyscy
3675
zgodni,
4835
okazujący sympatię,
5361
kochający braci,
2155
głęboko współczujący,
5391
przyjaźni,
 
9
3361
nie
591
oddający
2556
złem
473
za
2556
zło
2228
lub
3059
obelgą
473
za
3059
obelgę,
1161
lecz
5121
przeciwnie,
2127
błogosławieństwem,
1492
wiedząc,
3754
że
1519
do
5124
tego
2564
zostaliście wezwani,
2443
abyście
2129
błogosławieństwo
2816
odziedziczyli.
 
10
1063
Bo
2309
kto chce
2222
życie
25
miłować
2532
i
1492
widzieć
2250
dni
18
dobre
3973
niech powstrzyma
1100
język
846
swój
575
od
2556
zła
2532
a
5491
wargi
846
swoje
 
(by)
3361
nie
2980
powiedzieć
1388
podstępu.
 
11
1578
Niech odwróci się
575
od
2556
zła
2532
i
4160
niech uczyni
18
dobro,
2212
niech szuka
1515
pokoju
2532
i
846
o niego
1377
zabiega,
 
12
3754
gdyż
3788
oczy
2962
Pana
 
(zwrócone są)
1909
na
1342
sprawiedliwych
2532
i
3775
uszy
846
Jego
1519
ku
846
ich
1162
błaganiu,
1161
lecz
4383
oblicze
2962
Pana
 
(zwraca się)
1909
przeciwko
4160
czyniącym
2556
zło.
 
13
2532
A
5101
kto
5209
wam
 
(jakiekolwiek)
2559
zło wyrządzi,
1437
jeśli
1096
będziecie
3402
naśladowcami
18
dobra?
 
14
235
Ale
1487
jeśli
2532
nawet
3958
byście cierpieli
1223
z powodu
1343
sprawiedliwości,
 
(jesteście)
3107
szczęśliwi,
1161
więc
3361
nie
5399
bójcie się
846
ich
5401
groźby
3366
ani nie
5015
trwóżcie się.
 
15
1161
Natomiast
2962
Pana
2316
Boga
37
uświęcajcie
1722
w
5216
waszych
2588
sercach
 
-
104
zawsze
2092
gotowi
1161
[-]
4314
do
627
obrony
3956
przed każdym,
154
kto żąda
 
(od)
5209
was
3056
zdania sprawy
4012
z
 
(będącej)
1722
w
5213
was
1680
nadziei
 
-
3326
w
4240
łagodności
2532
i
5401
bojaźni,
 
16
2192
mając
18
dobre
4893
sumienie,
2443
aby
1722
w
3739
czym
2635
oczernialiby
5216
was
5613
jako
2555
czyniących zło
2617
zostali zawstydzeni
1908
ci, którzy znieważają
5216
wasze
18
dobre
391
postępowanie
1722
w
5547
Chrystusie.
 
17
2909
Lepiej
1063
bowiem
15
dobro czyniąc
 
-
1487
jeśli
 
(tego)
2309
chce
2307
wola
2316
Boga
 
-
3958
cierpieć,
2228
niż
2554
czynić zło.
 
18
3754
Gdyż
2532
i
5547
Chrystus
530
raz
4012
za
266
grzechy
3958
wycierpiał,
1342
sprawiedliwy
5228
za
94
niesprawiedliwych,
2443
aby
5209
was
(1)
 
4317
przyprowadzić do
2316
Boga,
2289
zabity
3303
wprawdzie
 
(w)
4561
doczesnym ciele,
1161
ale
2227
ożywiony
 
(w)
4151
duchu,
 
19
1722
w
3739
którym
4198
poszedł
2532
i
2784
ogłosił
4151
duchom
1722
w
5438
więzieniu,
 
20
544
które były nieposłuszne
4218
niegdyś,
3753
gdy
553
oczekiwał
2316
Bóg
 
(okazując)
3115
cierpliwość
1722
w
2250
dniach
3575
Noego
2680
budującego
2787
arkę,
1519
do
3739
której
3641
niewielu,
5124
to
2076
jest
3638
osiem
5590
dusz,
1295
zostało ocalonych
1223
przez
5204
wodę.
 
21
3739
Czego
499
odpowiednik
3568
teraz
2532
również
2248
nas
4982
zbawia
 
-
908
chrzest,
3756
nie
595
usunięcie
4509
brudu
4561
doczesnego ciała,
235
ale
1906
wezwanie
18
dobrego
4893
sumienia
1519
do
2316
Boga
1223
przez
386
zmartwychwstanie
2424
Jezusa
5547
Chrystusa,
 
22
3739
który
2076
jest
1722
po
1188
prawicy
2316
Boga
4198
odkąd wstąpił
1519
do
3772
nieba,
5293
gdy poddano
846
mu
32
aniołów
2532
i
1849
władze,
2532
i
1411
moce.


1 1 Piotra 3:18 TR: "nas".


Idź do List 1 Piotra 2^Początek rozdziałuIdź do List 1 Piotra 4