Księgi: Mt Mr Łk Jn Dz Rz 1Ko 2Ko Ga Ef Fp Kl 1Ts 2Ts 1Tm 2Tm Ty Fm Hb Jk 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Jd Ap 
Rozdziały: 1 2 3 4 5 

List Jakuba 3
 
1
 
(Niech)
3361
nie
 
-
4183
wielu
1096
zostaje
1320
nauczycielami
80
bracia
3450
moi
1492
wiedząc,
3754
że
3173
większy
2917
wyrok
2983
otrzymacie.
 
2
4183
Wielokroć
1063
bowiem
4417
potykamy się
537
wszyscy.
1487
Jeśli
5100
ktoś
1722
w
3056
słowie
3756
nie
4417
potyka się,
3778
ten
 
(jest)
435
mężem
5046
doskonałym,
1415
mogącym
5468
trzymać w ryzach
2532
także
3650
całe
4983
ciało.
 
3
1492
Oto
2462
koniom
5469
wędzidła
1519
do
4750
ust
906
zarzucamy,
4314
aby
846
one
2254
nam
3982
podległe były
2532
i
3650
całym
846
ich
4983
ciałem
3329
kierujemy.
 
4
2400
Oto
2532
też
4143
statki
5082
tak wielkie
5607
będąc
2532
i
5259
przez
4642
surowe
417
wiatry
1643
pędzone,
3329
kierowane są
5259
przez
1646
maleńki
4079
ster
3699
dokąd
 
-
302
kolwiek
1014
chciałby
3730
gwałtowny ruch
2116
sternika.
 
5
3779
Tak
2532
i
1100
język
2076
jest
3398
małym
3196
członkiem,
2532
a
3166
wielce się chełpi.
2400
Oto
3641
niewielki
4442
ogień
2245
jakże wielki
5208
las
381
zapala.
 
6
2532
I
1100
język
 
(to)
4442
ogień,
2889
świat
93
niesprawiedliwości.
3779
Tak,
1100
język
2525
jest umieszczony
1722
w
3196
członkach
2257
naszych
 
(jako)
4695
ten, który plami
3650
całe
4983
ciało
2532
i
5394
rozpala
5164
krąg
 
(naszego)
1078
pochodzenia,
2532
a
 
(sam)
5394
będąc rozpalany
5259
przez
1067
Gehennę.
 
7
3956
Wszelki
1063
bowiem
5449
rodzaj
2342
dzikich zwierząt,
5037
zarówno
4071
ptaków
2532
i
2062
płazów,
5037
także
2532
i
 
(tych)
1724
morskich,
1150
jest ujarzmiany,
2532
i
1150
został ujarzmiony
 
(przez)
5449
rodzaj
442
ludzki,
 
8
1161
jednak
1100
języka
3762
nikt
 
(z)
444
ludzi
 
(nie)
1410
jest w stanie
1150
ujarzmić,
 
(tego)
183
nieokiełznanego
2556
zła
3324
pełnego
2287
śmiercionośnego
2447
jadu.
 
9
1722
[-]
846
Nim
2127
błogosławimy
2316
Boga
2532
i
3962
Ojca,
2532
i
1722
[-]
846
nim
2672
przeklinamy
444
ludzi
1096
powstających
2596
na
3669
podobieństwo
2316
Boga.
 
10
1537
Z
846
tych
 
(samych)
4750
ust
1831
wychodzi
2129
błogosławieństwo
2532
i
2671
przekleństwo;
3779
tak
5023
to,
80
bracia
3450
moi,
1096
być
3756
nie
5534
powinno.
 
11
3385
Czy
4077
źródło
1537
z
846
tej samej
3692
szczeliny
1032
tryska
 
(wodą)
1099
słodką
2532
i
4089
gorzką?
 
12
3361
Nie
1410
może,
80
bracia
3450
moi,
4808
figowiec
4160
rodzić
1636
oliwki
2228
lub
288
winorośl
4810
figi,
3779
tak
2532
i
3762
żadne
4077
źródło
252
słone
 
(nie może)
4160
wydać
1099
słodkiej
5204
wody.
 
13
5101
Kto
 
(jest)
4680
mądry
2532
i
1990
roztropny
1722
pośród
5213
was,
1166
niech pokaże
 
(to)
1537
[-]
2570
dobrym
391
postępowaniem,
846
swoimi
2041
uczynkami
1722
w
4240
łagodności,
 
(właściwej dla)
4678
mądrości.
 
14
1487
Jeśli
1161
jednak
2205
zazdrość
4089
gorzką
2192
macie
2532
i
2052
rywalizację
1722
w
2588
sercu
5216
waszym,
 
(to)
3361
nie
2620
chlubcie się
2532
i
 
(nie)
5574
kłamcie
2596
wbrew
225
prawdzie.
 
15
3756
Nie
2076
jest
3778
to
4678
mądrość
2718
zstępująca
509
z góry
235
ale
1919
przyziemna,
5591
duszewna,
1141
demoniczna.
 
16
3699
Gdzie
1063
bowiem
2205
zazdrość
2532
i
2052
rywalizacja,
1563
tam
181
zamieszanie
2532
i
3956
wszelkie
5337
złe
4229
dzieło.
 
17
1161
Ale
4678
mądrość
509
z góry
4412
najpierw
2076
jest
3303
prawdziwie
53
czysta,
1899
następnie
1516
pokojowa,
1933
życzliwa,
2138
zgodna,
3324
pełna
1656
miłosierdzia
2532
i
18
dobrych
2590
owoców,
87
nie stronnicza
2532
i
505
nieobłudna.
 
18
2590
Owoc
1161
zaś
1343
sprawiedliwości
4687
jest zasiewany
1722
w
1515
pokoju
4160
tym, którzy czynią
1515
pokój.


Idź do List Jakuba 2^Początek rozdziałuIdź do List Jakuba 4